Den 20 november arrangerade Roslagens Sparbank tillsammans med Häveröstiftelsen ett möte i Folkets Hus. Huvudtemat för mötet var inftastruktur – våra vägar till Hallstavik behöver en upprustning. Många tunga transporter åker på våra vägar varje dag tillsammans med jobbpendlare och cyklister. Vägarna är smala, har på många ställen svaga vägkanter. Detta diskuterades i en paneldebatt med rikspolitiker och lokala företagare. Frågan är hur vi kan komma vidare med att få upprutsningen av vårt vägnät högre prioriterat hos Trafikverket.

Vi följde också upp bostadsfrågan som det förra mötet hade som huvudtema. Vårt lokala byggbolag Thelandersson berättade om deras byggplaner. De kommer att bygga nya hyresrätter i Häverödal – mycket positivt!

Roslagens Sparbanks stiftelser delade också ut bidrag till föreningar i området.