Välkommen till Hallstaviks trevligaste dag!

OBS!
Hela evenemanget flyttas till den stora gräsytan vid Uppsalavägen/Ekvägen.

Hallstaviksdagen goes Festival!