Engelsk park vid Skeboån


Projektet går ut på att skapa en fin park intill Skeboån, längs gång- och cykelvägen mellan centrum och dammluckorna vid Skäret. Vi vill göra en trevlig park med grillplats och gångstigar där alla åldrar kan ta en paus, ha picknick och njuta av kvällssolen vid Skeboåns vattenspegel. Denna park tror vi kommer att bli ett lyft för Hallstavik och skapa en betydligt trevligare och tryggare gång- och cykelväg mellan centrum och bron vid dammluckorna.  Ett önskemål om en park var även en av sakerna som kom fram under Fryshusandan 2014, där ungdomarna önskade sig en park där flera generationer kan umgås på ett naturligt sätt. Roslagsgjuteriet kommer att sponsra oss med stora fina blomsterurnor och en gjuten grill.
karta parkområde arrendeavtal (pdf-fil)

En engelsk park är en mer naturlig park än den vanliga stadsparken med sina avgränsade planteringar och gångstigar i raka linjer och mönster. I den engelska parken tar man vara på det naturen har på platsen och vårdar det. En engelsk park innehåller ofta konst i någon form och det vill vi även att vår park ska innehålla. Vi har kontaktat Häveröbygdens konstförening för att få hjälp och råd hur vi ska få in konst i parken.

Projektet startade med att en man kontaktade oss och hade en idé. Han hade skissat på en engelsk park strax söder om Stora bron, med slingrande gångstigar, konst och vattenspegel. Vi tyckte att idén var jättebra och startade projektet. Det visade sig sedan att marken på den platsen var alldeles för sank på sina ställen, på några ställen hittade vi inte ens botten då vi provade med att sticka ner ett spett i marken. Vi har sedan undersökt flera platser kring Skeboån och stött på problem och ett tag var vi nära att ge upp. Men så hittade vi denna mark där vi nu kan realisera drömmarna, fantastiskt!
Vi har i maj 2019  skrivit på ett arrendeavtal med markägaren Holmen för marken på östra sidan om Skeboån (Hallstasidan) från kraftledningarna vid pumpstationen till dammluckorna vid bron. Även den lilla halvön norr om dammluckorna ingår.

Vi kommer att göra parken i etapper då det är ett stort område med varierat underlag. Marken närmast kraftledningen är väldigt sank på sina ställen så där får vi se vad som går att göra med en rimlig mängd pengar. Vi börjar i andra änden, vid dammluckorna. Under 2019 gör vi i ordning de första 200 metrarna (cirka). Sen utvärderar vi och planerar för etapp 2.

Att markplanera stora områden kostar mycket pengar. Vi hade först tänkt driva detta projekt med ideella krafter, låta det ta tid men å andra sidan inte dra på oss så stora kostnader. Men lite hjälp behöver vi ändå av de som har kunskaper inom markplanering. Vi kontaktade Hallstaviks Schakt för råd och vi fick sedan ett väldigt bra pris för hela arbetet så vi tackade ja. Och nu går det undan! Det är en stor fördel att ha ett sånt stort företag med rejäla maskinella resurser lokalt som kan ta sig an detta jobb.

På detta ska det sås gräsfrön i stora mängder och vi har fått god hjälp av Hallstaviks Golfklubb med att handla på rätt ställe.