Vi har nu fått ett avtalsförslag för markarrende från Holmen. Och vi kommer att skriva på under de närmsta dagarna. Spännande!

Området är ganska stort, och sträcker sig från dammluckorna till kraftledningen vid pumpstationen, på Skeboåns östrasida (Hallstasidan). Även den lilla halvön norr om dammluckorna ingår. Vi kommer att göra parken i etapper och börja från dammluckorna. Området är för stort för att mäkta med att göra hela på en gång. Dessutom är marken mer och mer sank ju närmare kraftledningen man kommer. Så det är oklart om det går att göra park av hela området.

Det är verkligen kul att det nu äntligen verkar bli av, att vi kan göra en fin park vid Skeboån! Projektet har haft många turer, enligt det första förslaget skulle parken vara i området närmast söder om Stora bron. Men där är för sankt och det skulle kosta för mycket pengar att fixa stabil mark. Sen har planerna varierat och ett tag var vi nära att ge upp. Men så tog vi nya tag och nu är vi här, vi ska skriva arrendeavtal för marken vid Skeboån.

Några bilder från den 25 april: