Park invid Skeboån

Vi vill skapa en trivsam park att vistas i med fin kontakt med vattenspegeln i Skeboån. Parken byggs mellan centrum och strax söder om Skäretbron, längs gångvägen på östra sidan av Skeboån. Vi röjer sly, utjämnar mark, sår gräs, tar bort vissa träd mm så att det som återstår är en trivsam park att vistas i där man får en fin kontakt med vattenspegeln i Skeboån.

Arbetet har delats upp i etapper och nu har markarbetet med etapp 3 påbörjats. Parken är just nu en 450 meter lång park längs östra sidan av Skeboån. Vi planerar för invigning till sommaren 2021 av delen som innehåller etapp ett och två under förutsättning att restriktioner tillåter det.

Projektledare: Stefan Lindholm
Epost: stefan@tra-ce.com