Den 12 december 2022 hade vi ett intressant möte om vatten. Bra information om vattenkvalitet och hur det fungerar i en insjö. Vi hade en diskussion om var det kan vara lämpligt att skapa en ny vattentäkt för Hallstavik. Många bra diskussioner och synpunkter. Tack alla som närvarade!