Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Denna verksamhetsberättelse är gemensam för alla stiftelser i Roslagens Sparbank.

Om oss

Syftet med Häveröstiftelsen är att utveckla Häveröbygden. Vi strävar efter fler arbetstillfällen, större total köpkraft, större underlag för social service, bättre utbildningsnivå, mera trivsel, större trygghet och att Häveröbygden blir mer attraktivt för företag och för människor med höga krav på boende och arbete.

Vi erbjuder

vårt stöd, vårt stora kontaktnät och vår kunskapsbredd till dig som vill driva ett projekt med syfte att utveckla Häveröbygden. Det kan vara smått som stort, i vitt skilda frågor som t ex trygghet, arbetstillfällen, köpkraft, trivsel. Huvudsaken är att vi föndrar och skapar något bättre. Vår framgångsfaktor är samverkan. Vår drivkraft är engagemanget för bygden.

Vi gör

Utöver vår projektverksamhet arrangerar vi varje år Hallstaviksdagen, är medarrangörer för Framtidsdagen, är medarrangörer av Valborgsfirandet i Häverödal och deltar i nätverk med syfte att främja Häveröbygden. I vår informationsdisplay kan alla gratis annonsera sina evenemang i Häveröbygden.

Vår organisation

Häveröstiftelsen är en av Roslagens Sparbanks stiftelser för samhällsutveckling. Stiftelsen drivs av en styrelse utsedd av Roslagens Sparbank. Vi har en rådgivande referensgrupp för vår verksamhet, utsedd av styrelsen. Referensgruppen träffas ca sex gånger per år. Det operativa arbetet utförs av vårt operativa utskott.

Kontakta oss

5 + 6 =

Häveröstiftelsen
Gottstavägen 10B
76341 Hallstavik