Häveröstiftelsen är det nya Hallstaivksnätverket.
Vi tar över arbetet med att utveckla Häveröbygden. Häveröstiftelsen är en av Roslagens sparbanks stiftelser. Det långa namnet är Roslagens Sparbanks stiftelse för utveckling av Häveröbygden.

Vi kommer att jobba på samma sätt som i Hallstaviksnätverket, genom projekt tillsammans med engagerade Häveröbor och genom att arrangera olika event som är till nytta och nöje för Häveröborna. Vi strävar efter fler arbetstillfällen, större total köpkraft, större underlag för social service, bättre utbildningsnivå, mera trivsel, större trygghet och att Häveröbygden blir mer attraktivt för företag och för människor med höga krav påboende och arbete.

Vi erbjuder vårt stöd, vårt stora kontaktnät och vår kunskapsbredd till dig som vill driva ett projekt med syfte att utveckla Häveröbygden. Det kan vara smått som stort, i vitt skilda frågor som t ex trygghet, arbetstillfällen, köpkraft, trivsel. Huvudsaken är att vi föndrar och skapar något bättre. Vår framgångsfaktor är samverkan. Vår drivkraft är engagemanget för bygden.