Stiftelsen ska främja Häveröbygdens utveckling, och som ett led i detta har vi beslutat att satsa i vidareutveckling av Roslagsappen och ingå som en del i den befintliga appen. Roslagsappen är en turist och besöksapp som idag omfattar Singö, Grisslehamn och Älmsta, men utvecklas nu i och med samarbetet till att omfatta även Häveröområdet.

Utvecklingen av appen görs så att områden i Roslagen blir en egen ”app i appen”, och genom att välja område så byts innehållet automatiskt och det valda området visas i mobilen eller surfplattan. Genom att dela upp Roslagsappen i områden så bibehåller vi den lokala prägeln samt att appen fortsatt behåller sitt enkla handhavande men ändå ger användaren tillgång till större delen av norra Roslagen.

Det är en förhoppning att vi kan lägga till ytterligare områden under 2019 säger Claes-Göran Almqvist som är grundare av Roslagsappen.
Att delta och påverka utvecklingen gör att vi får ett mycket bra verktyg i vårt arbete med att utveckla Häveröbygden säger Carita Holmberg från Häveröstiftelsen.