Idag har vi varit ner och röjt undan ris på en del av området, det som vi kallar etapp 1 och som är den del som vi gör i ordning i år.

Avtalet för markarrende är påskrivet. Hallstaviks Schakt kommer att göra markarbetet och gräsfrö är beställt. Nu kör vi!