Parkprojektet 25 april

Parkprojektet 25 april

Vi har nu fått ett avtalsförslag för markarrende från Holmen. Och vi kommer att skriva på under de närmsta dagarna. Spännande! Området är ganska stort, och sträcker sig från dammluckorna till kraftledningen vid pumpstationen, på Skeboåns östrasida (Hallstasidan). Även...